Thông tin tuyển dụng
19/03/2018
Thông tin tuyển dụng

QUẢN LÝ SHOWROOM TẠI BẮC NINH

Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng của showroom  > Chi tiết

23/02/2018
Thông tin tuyển dụng

KẾ TOÁN VIÊN TẠI HÀ NỘI

Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.  > Chi tiết

06/02/2018
Thông tin tuyển dụng
31/01/2018
Thông tin tuyển dụng

GIÁM SÁT KHO

Kiểm soát hàng hóa xuất/nhập kho bằng chứng từ  > Chi tiết

18/01/2018
Thông tin tuyển dụng
10/01/2018
Thông tin tuyển dụng

QUẢN LÝ SẢN PHẨM HCM

- Quản lý nhãn hàng - Đào tạo sản phẩm  > Chi tiết

Tổng 31 bài viết
     
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  •