Dong A Pharma Logo

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2021

TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2021

CHUYÊN VIÊN ĐĂNG KÝ THUỐC VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2022

NHÂN VIÊN SALES ADMIN

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2022

NHÂN VIÊN IT VĂN PHÒNG

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2022