Dong A Pharma Logo

Nhân viên giao hàng xe máy

Khu vực: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2020

Chuyên viên quản lý sản phẩm

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2020

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2020

TUYỂN DỤNG TRÌNH DƯỢC VIÊN OTC TRÊN TOÀN QUỐC

Khu vực: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2020

TUYỂN DỤNG LÁI XE GIAO HÀNG

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2020

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2020