Dong A Pharma Logo

TUYỂN DỤNG ASM KÊNH OTC KHU VỰC ĐÔNG BẮC - TÂY BẮC

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2021

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRADE MARKETING ACTIVATION

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2021

NHÂN VIÊN TELESALES

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2021

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Khu vực: Hà Nội
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2021

TUYỂN DỤNG ASM OTC 3

Khu vực: Thanh Hóa
Lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2021