Dong A Pharma Logo

ASM OTC Miền Bắc

Khu vực: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hà Nội, Lạng Sơn
Lương: 30000000
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2023

Quản lý kinh doanh ETC Khu vực Miền Trung

Khu vực: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
Lương: 25000000
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2023