Thế mạnh

Thế mạnh

Chúng tôi tự tin là nhà cung cấp Dịch vụ phát triển thị trường có năng lực, có kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc thị trường Việt Nam. Chúng tôi sở hữu hệ thống Cơ sở hạ tầng hiện đại, Hệ thống phân phối rộng khắp và một danh sách Đối tác có thể minh chứng cho uy tín của Dược phẩm Đông Á. 

Ngoài ra, chúng tôi có mối quan hệ mật thiết với Bộ Y tế, các hội chuyên môn (Hội nội tiết, Hội tim mạch, Hội thần kinh, Hội Đông Y, Hội Da Liễu), hơn 600 bệnh viện cũng như các đối tác truyền thông và định chế tài chính lớn. Cùng với đó, mối quan hệ chặt chẽ với người tiêu dùng giúp chúng tôi bảo đảm được hiệu quả cung cấp dịch vụ cho từng khách hàng.

Dược phẩm Đông Á