Dong A Pharma Logo
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Chứng nhận Dược phẩm Đông Á là cơ sở buôn bán thuốc có phạm vi kinh doanh: Bán buôn thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, sinh phẩm y tế (bao gồm cả thuốc phải kiểm soát đặc biệt trừ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ và đồng vị phóng xạ) bảo quản ở điều kiện thường, lạnh