Dong A Pharma Logo

Chi nhánh Miền nam họp đối thoại doanh nghiệp

10:23 08/07/2017

Đây là một trong những hoạt động thường kỳ của ban lãnh đạo công ty, nhằm nâng cao tinh thần gắn kết và đề ra các chính sách phúc lợi phù hợp với đội ngũ

Căn cứ theo:

1/- Chương 5 Luật lao động 2012

2/- Nghị định 60/2013 của Chính phủ

3/- Thông tư 24/2014 của BLĐTBXH

Ngày 07/07/2017 chi nhánh HCM đã tổ chức cuộc họp đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng theo đúng luật quy định 

- Thành phần: Tất cả CBNV toàn chi nhánh

- Mục đích: 

+ Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

+ Nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ.

+ Nêu cao tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ.

+ Ghi nhận và giải quyết kịp thời những khó khăn trong công việc giữa các phòng ban.

+ Ban giám đốc triển khai 01 số định hướng, chiến lược để hoàn thành chỉ tiêu 06 tháng cuối năm 2017.

+ Kêu gọi CBNV cùng đưa ra ý tưởng bán hàng sẽ có chính sách thưởng sáng kiến cho mọi người.

Buổi họp thành công tốt đẹp, khi tất cả CBNV cùng đồng thanh QUYẾT TÂM để hoàn thành chỉ tiêu mà chi nhánh đã được giao.

Một số hình ảnh