Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

- Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á được thành lập tháng 12 năm 1996 bởi hai thành viên sáng lập là Dược sỹ Đinh Văn Lộc và Dược sỹ Lê Minh Nguyệt, trụ sở tại Hà Nội.

- Chức năng đầu tiên là kinh doanh thuốc thành phẩm nhập khẩu, sau đó mở rộng sang Thực phẩm chức năng và Dược liệu.

- Năm 2002, thành lập chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh, mở rộng hoạt động đến khu vực miền Nam.

- Năm 2005, thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng, bao phủ nốt các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

- Năm 2008, thành lập Công ty cổ phần Thiết bị y tế Đông Á, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực tiềm năng này.

- Năm 2009, mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực logistics (cho thuê kho, dịch vụ giao hàng - phân phối, xuất - nhập khẩu).

- Năm 2012, tái định vị công ty thành nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường (logistics, sales, marketing) tại Việt Nam trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe (dược phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng). Đây là quyết định quan trọng, nhằm nắm bắt cơ hội thị trường và khai thác hệ thống sẵn có mà Dược phẩm Đông Á đã dày công xây dựng trong suốt 16 năm hoạt động (gồm hệ thống điểm bán, hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống phần mềm quản trị, lực lượng bán hàng, hệ thống đối tác).

- Doanh thu năm 2013 của công ty đạt hơn 500 tỷ VNĐ.
Hành trình 20 năm xây dựng và phát triện Dược phẩm Đông Á

 
Dược phẩm Đông Á