Thông tin tuyển dụng
17/05/2018
Thông tin tuyển dụng

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH

Thu thập thông tin thị trường, thông tin sản phẩm, thông tin đối thủ cạnh tranh để xác định phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu cho các sản phẩm phân phối của Công ty và đề xuất giải pháp, những hoạt động phản ứng với đối thủ cạnh tranh.  > Chi tiết

20/04/2018
Thông tin tuyển dụng

QUẢN LÝ KHO MIỀN BẮC

Kiểm soát toàn bộ hoạt động của kho Miền Bắc  > Chi tiết

19/04/2018
Thông tin tuyển dụng

GIÁM ĐỐC KINH DOANH MIỀN BẮC KÊNH SALON TÓC

Xây dựng kênh SALON TÓC, mô hình phân phối tại khu vực mình quản lý.  > Chi tiết

19/03/2018
Thông tin tuyển dụng

QUẢN LÝ SHOWROOM TẠI BẮC NINH

Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng của showroom  > Chi tiết

23/02/2018
Thông tin tuyển dụng

KẾ TOÁN VIÊN TẠI HÀ NỘI

Theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến hành đối chiếu kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời.  > Chi tiết

31/01/2018
Thông tin tuyển dụng

GIÁM SÁT KHO

Kiểm soát hàng hóa xuất/nhập kho bằng chứng từ  > Chi tiết

Tổng 40 bài viết