Đối tác

OPV - Hoa Kỳ

 
 

OPV (Office Pharmaceutique du Vietnam) là nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam.

Năm 2001, OPV bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm với vốn đầu tư 30 triệu USD; đến năm 2003, việc xây dựng hoàn tất.

Năm 2010, OPV đã đăng kí 693 sản phẩm dược phẩm, trong đó có 280 sản phẩm đã được sản xuất và tiếp thị.

                                                                       
                                                            Website:
 www.opv.com.vn

Dịch vụ Đông Á cung cấp
  • Vận tải, phân phối giao hàng với tiêu chuẩn GDP
  • Cho thuê kho tiêu chuẩn GSP
  • Thu tiền và quản lý công nợ khách hàng
  • Quản lý hóa đơn bán hàng và báo cáo thuế
  • Cung cấp các loại báo cáo theo yêu cầu quản lý
  • Thiết lập hệ thống kênh phân phối
  • Lấy đơn hàng, quản lý công nợ khách hàng