Đối tác

Dong A Pharm - Hàn Quốc


 

Dong A Pharm là công ty đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm & đồ uống, logistics, IT và dược liệu. Trọng tâm hoạt động của công ty là nghiên cứu & sản xuất dược phẩm (OTC và ETC).

Dong A Pharm có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc. Doanh thu năm 2013 đạt 519.49 triệu USD.

Websitewww.donga.ko.kr

Dịch vụ Đông Á cung cấp
  • Vận tải, phân phối giao hàng với tiêu chuẩn GDP
  • Cho thuê kho tiêu chuẩn GSP
  • Thu tiền và quản lý công nợ khách hàng
  • Quản lý hóa đơn bán hàng và báo cáo thuế
  • Cung cấp các loại báo cáo theo yêu cầu quản lý
  • Thiết lập hệ thống kênh phân phối
  • Lấy đơn hàng, quản lý công nợ khách hàng
  • Đấu thầu bệnh viện
  • Xây dựng và thực hiện các chương trình marketing