Sales

Sales

Hệ thống phân phối của Dược phẩm Đông Á bao phủ 64 tỉnh, thành phổ tại Việt Nam, gồm hơn 600 bệnh viện và gần 15.000 nhà thuốc bán lẻ. Đội ngũ sales của công ty gồm hơn 200 nhân viên, liên tục phủ hàng tới các điểm bán và mở mới hệ thống. Chúng tôi đã phát triển thành công nhiều sản phẩm, như Phong Liễu Tràng Vị Khang (doanh số năm 2013 đạt hơn 120 tỷ VNĐ), Haicneal (doanh số năm 2013 đạt hơn 80 tỷ VNĐ),...

Hiện nay, chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

-  Thiết lập hệ thống kênh phân phối (OTC, ETC, FMCG, key account)
-  Lấy đơn hàng, quản lý hệ thống khách hàng
-  Đấu thầu bệnh viện
-  Tư vấn quản lý kênh phân phối
-  Các dịch vụ khác theo yêu cầu
 
Dược phẩm Đông Á