Logistics

Logistics

Logistics là thế mạnh của Dược phẩm Đông Á. Chúng tôi hiện đang cung cấp các dịch vụ: 

-  Cho thuê kho đạt chuẩn GSP
-  Vận tải, phân phối giao hàng với tiêu chuẩn GDP
-  Nhập khẩu ủy thác lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe
-  Cung cấp đa dạng các loại báo cáo theo yêu cầu quản lý
-  Đóng gói và tem nhãn hàng hóa
-  Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng
-  Các dịch vụ khác theo yêu cầu

 
  Dược phẩm Đông Á