Dịch vụ khác

Các dịch vụ khác

Ngoài các dịch vụ Sales, Marketing và Logistics, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ khác như sau:

-  Đăng kí sản phẩm/ đăng kí bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe
-  Xin giấy phép hoạt động trong lĩnh vực Dược phẩm hoặc Vaccin sinh phẩm cho các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
-  Đặt hàng từ nhà sản xuất
-  Đại diện thương mại
-  Xin giấy phép quảng cáo sản phẩm
-  Tư vấn dịch vụ GDP, GSP
-  Tư vấn quản lý tài chính

Dược phẩm Đông Á