Cổng thông tin chống giả cung cấp các phương thức giúp truy vấn sản phẩm

05/08/2014

1. Phương thức truy vấn thông tin sản phẩm qua tổng đài thoại 1900545493

Bước 1: Cạo lớp phủ bạc tem dán trên sản phẩm để lấy mã an ninh.
Bước 2: Gọi điện đến tổng đài 1900545493, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mã an ninh sản phẩm.
Bước 3: Nhập mã an ninh của sản phẩm kết thúc bằng phím #.

Hệ thống sẽ thong báo kết quả truy vấn cho bạn.

2. Phương thức truy vấn thông tin sản phẩm qua tổng đài tin nhắn 8099

Bước 1: Cạo lớp phủ bạc tem dán trên sản phẩm để lấy mã an ninh
Bước 2: Soạn tin nhắn theo mẫu DAC gửi đến 8099

Hệ thống sẽ gửi trả một tin nhắn thông báo kết quả truy vấn thông tin sản phẩm cho bạn.

3. Phương thức truy vấn thông tin sản phẩm qua website

Bước 1: Cạo lớp phủ bạc tem dán trên sản phẩm để lấy mã an ninh
Bước 2: Sử dụng tính năng "Truy vấn" trên website, nhập mã an ninh của sản phẩm vào ô text và nhấn nút Truy vấn

Hệ thống sẽ hiển thị một trang thông báo kết quả truy vấn thông tin sản phẩm cho bạn
                   
Dược phẩm Đông Á