Thư Viện Ảnh

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH 2017 CN HCM - Nha Trang - Đảo Bình Ba

01/07/2017


Đi tàu ra đảo bình ba
Non nước hữu tìnhVượt qua thử thách

Trò chơi xây dựng đồng đội

Gala Dinner