Thành tựu

Thương hiệu hàng đầu Việt Nam - Top brands


Giải thưởng “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam - Top brands 2014” do Viện nghiên cứu kinh tế, Trung tâm nghiên cứu Người tiêu dùng Việt Nam, tổ chức Global GTA (Vương quốc Anh) phối hợp xét duyệt và trao tặng, dưới sự giám sát chất lượng chặt chẽ của tổ chức InterConformity (Đức). Tiêu chí lựa chọn để trao giải liên quan đến các vấn đề:
-  Bản sắc và các vấn đề liên quan đến thương hiệu
-  Khả năng nhận biết và tính phổ biến của nhãn hiệu
-  Sự tín nhiệm, tin tưởng và tôn trọng đối với nhãn hiệu từ xã hội
-  Lợi nhuận
-  Sự ảnh hưởng và tăng trưởng

Dược phẩm Đông Á đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên và vinh dự được trao tặng giải thưởng trên. Đây là sự ghi nhận quý giá từ một tổ chức ngoài nước, khẳng định vị thế của công ty trong ngành Chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Từ đây, Dược phẩm Đông Á cam kết đóng góp nhiều hơn cho xã hội, giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường, tạo nhiều phúc lợi cho nhân viên trong tiến trình phát triển bền vững của công ty.
 
Tham khảo: http://globalgta.com/

Dược phẩm Đông Á