Thành tựu

Giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc GSP (Good Storage Practices)

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29 tháng 06 năm 2001, "Thực hành tốt bảo quản thuốc" (GSP: Good Storage Practices) là các biện pháp đặc biệt, phù hợp cho việc bảo quản và vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ở tất cả các giai đoạn sản xuất, bảo quản, tồn trữ, vận chuyển và phân phối thuốc để đảm bảo cho thành phẩm thuốc có chất lượng đã định khi đến tay người tiêu dùng.

Để đạt được chứng nhận này, ngoài việc sở hữu hệ thống kho hiện đại, đảm bảo các tiêu chí như nhiệt độ, độ ẩm, hệ thống phòng cháy chữa cháy,... theo quy định, doanh nghiệp cũng cần có quy trình xuất - nhập và hệ thống phần mềm xử lý đạt chuẩn của tổ chức Y tế thế giới WHO.

Tại Việt Nam, GSP là điều kiện tiên quyết để một doanh nghiệp thực hiện chức năng nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng dược phẩm.
 
Dược phẩm Đông Á