Thành tựu

Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam

Đơn vị cấp: Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Năm cấp: 2014  > Chi tiết

Thương hiệu hàng đầu Việt Nam - Top brands

Đơn vị cấp: Viện nghiên cứu kinh tế, Trung tâm nghiên cứu Người tiêu dùng Việt Nam, Global GTA (Vương quốc Anh) phối hợp xét duyệt và trao tặng, dưới sự giám sát chất lượng chặt chẽ của InterConformity (Đức)
Năm cấp: 2014  > Chi tiết

Giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc GSP (Good Storage Practices)

Đơn vị cấp: Sở Y tế Hà Nội
Giá trị giấy chứng nhận: 16/10/2013 đến 15/10/2016  > Chi tiết

Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP (Good Distribution Practice)

Đơn vị cấp: Sở Y tế Hà Nội
Giá trị giấy chứng nhận: 25/04/2014 đến 24/04/2017  > Chi tiết

Danh hiệu “Vì sức khỏe người Việt” - Lần 1 năm 2009

Đơn vị cấp: Trung tâm truyền thông và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Cúp vàng Thương hiệu Dược phẩm Việt Nam 2006

Đơn vị cấp: Bộ Y tế

Tổng 6 bài viết